Thursday, 7 December 2023

ดัชนี AGEM ลดลง 4.6 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายน

25 Oct 2023
30

ดัชนี AGEM น้อยลง 51.38 จุด เป็น 1,055.70 ในเดือนกันยายน 2023 น้อยลง 4.6 เปอร์เซ็นต์จากเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ดัชนีเพิ่มขึ้น 315.92 จุด 42.7 เปอร์เซ็นต์ในตอนเดือนที่ผ่านมา 11 บริษัทในดัชนี AGEM Index 12 รายงานราคาหุ้นที่น้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีส่วนร่วมเชิงลบ 11 แห่งและผลักดันในเชิงบวกหนึ่งรายต่อดัชนี AGEM

ราคาหุ้นลดน้อยลง 6.7 เปอร์เซ็นต์

การมีส่วนร่วมแง่ลบที่ใหญ่ที่สุดมาจากบริษัท Konami Corp. ซึ่งราคาหุ้นต่ำลง 6.7 เปอร์เซ็นต์ทำให้ดัชนีขาดทุน 16.50 จุดราคาหุ้นของ Light & Wonder Inc. น้อยลง 7.0 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดการขาดทุน 11.50 จุด

การมีส่วนร่วมในเชิงบวกเพียงแต่อย่างเดียวในดัชนีนั้นมาจากเทคโนโลยี Ainsworth Game Technology ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 5.2 เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้ดรรชนีมากขึ้น 0.24 จุด

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามแห่งสหรัฐลดลงในเดือนกันยายน 2023

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามแห่งสหรัฐต่ำลงในเดือนกันยายน 2023ดัชนี NASDAQ ต่ำลง 5.8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนนี้ S&P 500 น้อยลง 4.9 เปอร์เซ็นต์ และ Dow Jones Industrial Average ร้อยลง 3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

หมายเหตุ: ในเดือนเมษายน 2023 บริษัท Crane NXT, Co. แยกออกมาจากบริษัท เครนราคาหุ้นจดทะเบียนก่อนวันนั้นเป็นการประมาณการที่คำนวณแบบโปรฟอร์มา